e-Shqiponjae-Shqiponjae-Shqiponja

About us

Informacion

e-shqiponja
ikon
ikon
ikon
ikon
Sherbimi
e-Shqiponja
INFO

e-Shqiponja është një firmë e specializuar në financë dhe punë ligjore

Sa here ndodh qe perballemi me veshtiresi ne jeten e perditshme per shkak te mungeses se njohurive per nje problem te caktuar. Per evitimin e ketyre problemeve celesi eshte gjithmone tek informacioni

99%

Informacin
i perditesuar

99%

Fleksibel
dhe bashkpunim

100%

Sukses

Eksperience
Njoftim

Services

Per momentin Ambasada nuk mund te leshoje Visa per punesim sipas § 26 IIper shkak te kufizimeve aktuale te udhetimeve.

Per te njejtat arsye ambasada gjithashtu nuk merr aplikime te reja per punesim ne Gjermani dhe nje regjistrim i ri per nje takim ne kete kategori nuk eshte i mundur.

Vendimi i dyte

Services

Del Udhezimi I dyte nga ministira e Brendshme Gjermane per ata qe kan kaluar afatin 90 Dite per arsye te COVID19.

Per te njejtat arsye ambasada gjithashtu nuk merr aplikime te reja per punesim ne Gjermani dhe nje regjistrim i ri per nje takim ne kete kategori nuk eshte i mundur.

e-shqiponja

e-Shqiponja është krijuar për t’u dhënë përvojën më të mirë në shërbimet që ne ofrojme , me një dizajn UX/UI unik.

60311 Frankfurt am Main
(Hen - Pre)
(09am - 06 pm)